Zajęcia dla dzieci

Zajęcia i warsztaty

RYTMIKA - Zajęcia umuzykalniające (Kategorie: 1,5+, 3+, )


 Zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone z wykorzystaniem idei Carla Orffa. Uważał on, że małe dziecko powinno uczyć się muzyki w tak naturalny sposób, jak uczy się języka ojczystego - czyli najpierw słucha głosów rodziców, a potem je naśladuje. Podczas zajęć wykorzystywana jest także metoda Batii Strauss, autorki wielu opracowań aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Oba podejścia uzupełniane są własnymi pomysłami oraz doświadczeniem zawodowym i prywatnym prowadzącej zajęcia pani Małgorzaty Grabskiej.


Zajęcia umuzykalniające są pełne ruchu i zabawy. Podczas zajęć dużo śpiewamy i gramy na instrumentach perkusyjnych, tańczymy i słuchamy aktywnie muzyki. Zajęcia rytmiki wspomagają rozwój mowy, słuchu muzycznego, poczucia rytmu i koordynacji całego ciała. Dzieci uczą się jak współpracować w grupie. Ale nadrzędnym celem tych zajęć jest rozwinięcie w dzieciach kreatywności oraz poczucia pewności siebie. A wszystko to we wspaniałej, radosnej atmosferze tworzenia muzyki razem.


Zobacz Cennik i Plan Zajęć.

 

logo facebook