Zajęcia dla dzieci

Zajęcia i warsztaty

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAM BAM STUDIO (Kategorie: 3+, 1,5+, )


Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na zajęcia, podczas których w serdecznej i przyjaznej atmosferze będą mogły poznawać otaczającą rzeczywistość, z pomocą nauczyciela odkrywać jej „tajemnice”, a także poznawać siebie, swoje możliwości oraz rozwijać zdolności i zainteresowania.


CELE


Naszym celem jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka zarówno w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i społecznej. Chcielibyśmy kształtować w dzieciach postawę ciekawości świata oraz otwartości na innych ludzi. Staramy się, żeby dzieci miały szansę rozwijać swoją samodzielność, poczucie sprawstwa, a także doświadczać pierwszych prób podejmowania decyzji. Chcemy, by miały możliwość wyrażania własnego zdania oraz emocji. Ważny jest dla nas także rozwój kompetencji społecznych – współpracy i współdziałania w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, zrozumienia innych.


Dzięki grupie mieszanej wiekowo starsze dzieci uczą się empatii i wrażliwości na potrzeby młodszych kolegów oraz mają szansę stać się ich „przewodnikami”. Młodsze dzieci obserwując starsze, znajdują w nich swoje pierwsze autorytety,  czerpią z ich wiedzy i doświadczeń.

 
W pracy z dziećmi staramy się podążać za ich naturalną potrzebą poznawania świata oraz szukania odpowiedzi na pozornie proste pytania pojawiające się w głowach małych odkrywców. Pragniemy wspierać dzieci w rozwijaniu własnych pasji i odkrywaniu talentów. Zależy nam również na wspieraniu rodziców w wychowaniu samodzielnych i niezależnych ludzi, którzy mają odwagę wyrażać własne poglądy i zadawać pytania.


Dużą radość daje nam możliwość „[…] uczenia dziecka samodzielnego działania, myślenia i podejmowania decyzji”. M. Montessori


PROGRAM


Zajęcia prowadzone są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o programy wspierające dziecięcy rozwój, ciekawość świata i kreatywne myślenie:

 • „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały (I miejsce w konkursie CODN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego w 2009 roku);
 • Dziecięca matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.


W codziennej pracy wykorzystujemy również metodę projektów, metodę K. Orffa i W. Sherborne oraz programy autorskie zajęć edukacyjnych dla dzieci.


ZAJĘCIA


Uczymy dzieci samodzielności oraz staramy się, by czerpały radość ze zdobywania wiedzy i przebywania w grupie rówieśników. Zajęcia mają na celu rozbudzenie w dzieciach ciekawości oraz otwartości na otaczające środowisko. Dlatego w programie zajęć zawarliśmy:

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE w ramach programu wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem elementów metody M. Montessori, wspierające rozwój w sferze językowej, matematyczno – logicznej, kulturowej i przyrodniczej
 • JĘZYK ANGIELSKI (4 razy w tygodniu – w tym 3 razy zajęcia z języka angielskiego oraz 1 dzień zabaw w języku angielskim)
 • RYTMIKA
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (grupowe)
 • ZAJĘCIA WG. AUTORSKICH PROGRAMÓW (Świat od kuchni, Akademia Odkrywców, Dookoła Świata)
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • CERAMIKA
 • BAJKOCZYTANIE


ORGANIZACJA


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:30. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci 5-letnie objęte obowiązkiem przedszkolnym będą mogły od września 2011 roku realizować go w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Bam Bam Studio.


Część zajęć oraz zabaw organizowana jest w grupach mieszanych wiekowo. Zajęcia dydaktyczne oraz wybrane zajęcia dodatkowe (jęz. angielski, rytmika) prowadzone są w podziale na grupy wiekowe.


Program przedszkolny realizowany jest w godzinach 8.30-13.30.


OPŁATY

 • Czesne miesięczne - 850 zł
 • Jednorazowa opłata wpisowa - 850 zł


W ramach czesnego zapewniamy:

 • Realizację zajęć dydaktycznych.
 • Zajęcia dodatkowe (tj. język angielski, rytmika, grupowe zajęcia logopedyczne, ceramika).
 • Bezpłatny udział w wybranych imprezach okolicznościowych organizowanych przez Bam Bam Studio.
 • Wycieczkę z okazji Dnia Dziecka oraz prezent mikołajkowy.


OPŁATY DODATKOWE

 • Zestaw podręczników dostosowany do wybranego pakietu edukacyjnego (zamówienie materiałów leży po stronie organizatora).
 • Obowiązkowe ubezpieczenie NNW.
 • Zorganizowane wycieczki edukacyjne.


ZAPISY

 • Zapisanie dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bam Bam Studio wymaga wypełnienia Karty Zgłoszenia Dziecka, podpisania Umowy oraz Regulaminu.
 • Rezerwację miejsca należy potwierdzić w przeciągu 3 dni od daty rezerwacji miejsca opłatą wpisową.


INFORMACJE DODATKOWE

 • Czesne nie obejmuje wyżywienia w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym.
 • Dzieci powinny mieć przygotowane kapcie, skarpetki lub buty na zmianę, dodatkową odzież na zmianę, podpisane teczki na prace dzieci.
 • W przypadku zapisu drugiego dziecka opłata wpisowa za kolejne dziecko wynosi 425 zł.


Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bam Bam Studio został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 80 PPN prowadzonej przez m.st. Warszawa. Uzyskał pozytywną opinie Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

logo facebook