Zajęcia dla dzieci

Klubik Bam Bam


NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAM BAM STUDIO - rok szkolny 2011/2012Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na zajęcia, podczas których w serdecznej i przyjaznej atmosferze będą mogły poznawać otaczającą rzeczywistość, z pomocą nauczyciela odkrywać jej „tajemnice”, a także poznawać siebie, swoje możliwości oraz rozwijać zdolności i zainteresowania.


CELE


Naszym celem jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka zarówno w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i społecznej. Chcielibyśmy kształtować w dzieciach postawę ciekawości świata oraz otwartości na innych ludzi. Staramy się, żeby dzieci miały szansę rozwijać swoją samodzielność, poczucie sprawstwa, a także doświadczać pierwszych prób podejmowania decyzji. Chcemy, by miały możliwość wyrażania własnego zdania oraz emocji. Ważny jest dla nas także rozwój kompetencji społecznych – współpracy i współdziałania w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, zrozumienia innych.


Dzięki grupie mieszanej wiekowo starsze dzieci uczą się empatii i wrażliwości na potrzeby młodszych kolegów oraz mają szansę stać się ich „przewodnikami”. Młodsze dzieci obserwując starsze, znajdują w nich swoje pierwsze autorytety,  czerpią z ich wiedzy i doświadczeń.

 
W pracy z dziećmi staramy się podążać za ich naturalną potrzebą poznawania świata oraz szukania odpowiedzi na pozornie proste pytania pojawiające się w głowach małych odkrywców. Pragniemy wspierać dzieci w rozwijaniu własnych pasji i odkrywaniu talentów. Zależy nam również na wspieraniu rodziców w wychowaniu samodzielnych i niezależnych ludzi, którzy mają odwagę wyrażać własne poglądy i zadawać pytania.


Dużą radość daje nam możliwość „[…] uczenia dziecka samodzielnego działania, myślenia i podejmowania decyzji”. M. Montessori


PROGRAM


Zajęcia prowadzone są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o programy wspierające dziecięcy rozwój, ciekawość świata i kreatywne myślenie:


W codziennej pracy wykorzystujemy również metodę projektów, metodę K. Orffa i W. Sherborne oraz programy autorskie zajęć edukacyjnych dla dzieci.


ZAJĘCIA


Uczymy dzieci samodzielności oraz staramy się, by czerpały radość ze zdobywania wiedzy i przebywania w grupie rówieśników. Zajęcia mają na celu rozbudzenie w dzieciach ciekawości oraz otwartości na otaczające środowisko. Dlatego w programie zajęć zawarliśmy:


ORGANIZACJA


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:30. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci 5-letnie objęte obowiązkiem przedszkolnym będą mogły od września 2011 roku realizować go w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Bam Bam Studio.


Część zajęć oraz zabaw organizowana jest w grupach mieszanych wiekowo. Zajęcia dydaktyczne oraz wybrane zajęcia dodatkowe (jęz. angielski, rytmika) prowadzone są w podziale na grupy wiekowe.


Program przedszkolny realizowany jest w godzinach 8.30-13.30.


OPŁATY


W ramach czesnego zapewniamy:


OPŁATY DODATKOWE


ZAPISY


Zapisanie dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bam Bam Studio wymaga wypełnienia Karty Zgłoszenia Dziecka, podpisania Umowy oraz Regulaminu.

Rezerwację miejsca należy potwierdzić w przeciągu 3 dni od daty rezerwacji miejsca opłatą wpisową.


INFORMACJE DODATKOWENiepubliczny Punkt Przedszkolny Bam Bam Studio został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 80 PPN prowadzonej przez m.st. Warszawa. Uzyskał pozytywną opinie Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.  


 

logo facebook